SUBJECTIVISTEN / HET SCHADUWKABINET: Entropia

Samen met Machinefabriek is nu Entropia verschenen, het vijfde werk dat ze samen hebben gemaakt. Hoewel de beide heren vanuit Rotterdam opereren, wisselen ze graag (ouderwets) bestanden uit om ermee aan de slag te gaan. Ze fabricieren hier 7 tracks die grilliger, abstracter en dikwijls luider zijn dan voorheen, al wisselen ze dit ook af met tot de verbeelding sprekende, rustieke stukken. Nu is entropie een term uit de thermodynamica die op microscopisch niveau staat voor de wanorde in een systeem, maar op macroscopische niveau een maat is die bepaalt in hoeverre de aan een systeem toegevoerde warmte in arbeid kan worden omgezet. In feite brengen ze muzikaal gezien een mix van beide. De ruige, ongepolijste experimentele en daardoor fascinerende stukken, al dan niet met veldopnames, stem- en trompetsamples en rudimentaire sounds, maar ook de warmere verstilde muziek vol wonderlijke en steeds verrassende geluiden. De muziek sleept je daardoor eenvoudig mee, maar tevens door de energie en spontaniteit die er vanaf druipt. Het is een overrompelend luisteravontuur geworden. Als dit maatgevend is voor 2019, dan belooft het een heel mooi muziekjaar te worden. (Jan WIllem Broek)

https://subjectivisten.nl/nnm-machinefabriek-with-voices-banabila-machinefabriek-entropia