DISCREET MUSICBLOG: Sound Years

Michel Banabila har ett förflutet i Chi och har även släppt en mängd musik under eget namn och tillsammans med andra. Sound Years består av två spår på nitton respektive sexton minuter, de innehåller flera låtar av musik från dokumentärfilmer, dansföreställningar, konstinstallationer, videoverk och annat. Allt som allt från tio olika skivor, det är dock sammanhållet och faktiskt till och med väldigt bra. https://discreetmusicblog.wordpress.com/2017/05/20/musikstips-varen-2017-del-1

Michel Banabila - Sound Years vinyl LP

Music composer & sound artist. Michel Banabila releases music since 1983 and has produced musical scores for numerous films, documentaries, video art, theatre plays & choreographies. His music varies from minimal loop-based electronica, 4th world and neoclassical pieces, to drones, experimental ambient, and punk-as-fuck tape music. In addition to acoustic instrumentation, Banabila uses electronics, field recordings, and snippets from radio, tv and internet.

Bureau B, Eilean Rec, Séance Centre, Pork Recordings, Tone Casualties, Challenge Records, Steamin' Soundworks, Knekelhuis, Tapu Records.