DISCREET MUSICBLOG: Sound Years

Michel Banabila har ett förflutet i Chi och har även släppt en mängd musik under eget namn och tillsammans med andra. Sound Years består av två spår på nitton respektive sexton minuter, de innehåller flera låtar av musik från dokumentärfilmer, dansföreställningar, konstinstallationer, videoverk och annat. Allt som allt från tio olika skivor, det är dock sammanhållet och faktiskt till och med väldigt bra. https://discreetmusicblog.wordpress.com/2017/05/20/musikstips-varen-2017-del-1

Michel Banabila - Sound Years vinyl LP