KINDAMUZIK : Banabila & Machinefabriek

De biotoop die de twee in klank vatten is nergens zweverig of spacy, maar veeleer naturalistisch en aards. De samenwerking klinkt als een puzzel die een hoog abstract beeld oplevert dat pas opdoemt als de stukjes allemaal op hun plek liggen. Het uiteenrafelen welk deel van wie van de twee componisten is, blijkt echter niet alleen een onmogelijke opgave; het is er vooral een die niet ter zake doet waar Banabila en Zuydervelt elkaars minimale input tot maximaal effect hebben weten in te zetten. Daarmee komt het tweetal tot een avontuurlijke tocht in geluid die overduidelijke raakvlakken kent met het werk van hen allebei apart, maar even zo vaak nieuwe en onverwachte wegen inslaat die naar onbekende oorden leiden. Tel daarbij op dat de plaat zwanger is van liefdevolle menselijke emotie en deze ambient laat zich nauwelijks beluisteren als muzikale ruimtevulling en voor alles als een kleine roman of kortfilm in klank.

Sven Schlijper.